2005/Sep/10

นอกจากจะไม่สบาย

หวัดลงคอ ไอคอก ไอแคก

ปวดหัว ตัวร้อนรุม ๆ

(แต่ก้อยังดีที่เป็นวันหยุด)

ทำให้อดไปซ่านอกบ้านแล้ว

ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่

เมื่อพบว่า เข้าไปเซฟไดที่บ้านเก่าไม่ได้แล้ว

เพิ่งจะเซฟไปได้ไม่กี่วันเอง

ไม่รู้จะได้คืนมาครบรึป่าว

เซ็งฟร่ะ

เซ็งวุ้ย

เซ็งโว้ยยยยยยยยยย

ปล.1 แต่อย่างน้อยวันนี้ก้อจัดบ้านใหม่ให้ดูเป็นที่เป็นทางได้มากขึ้น

ต้องขอบคุณหลาย ๆ คนที่แนะนำแนวการเรียนจัดบล็อกให้มาก ๆ นะคะ

พะยูนน้อยComment

Comment:

Tweet


comment2,
#217 by recilire (94.19.191.247) At 2010-10-06 05:09,
comment2,
#216 by terringree (94.19.191.247) At 2010-10-06 05:09,
comment1,
#215 by inlasireels (94.19.191.247) At 2010-10-06 01:11,
comment1,
#214 by girlmacalli (94.19.191.247) At 2010-10-06 01:11,
comment4,
#213 by gabbsoftbit (94.19.191.247) At 2010-10-06 00:06,
comment6,
#212 by daluba (94.19.191.247) At 2010-10-05 22:07,
comment2,
#211 by elesdar (94.19.191.247) At 2010-10-05 09:42,
comment5,
#210 by tremlobyspa (94.19.191.247) At 2010-10-05 09:41,
comment3,
#209 by franitanos (94.19.191.247) At 2010-10-05 08:46,
comment2,
#208 by tiozvolun (94.19.191.247) At 2010-10-05 08:46,
comment4,
#207 by kiestoninlow (94.19.191.247) At 2010-10-05 07:50,
comment1,
#206 by opeflaro (94.19.191.247) At 2010-10-05 07:50,
comment4,
#205 by nueslimeab (94.19.191.247) At 2010-10-05 06:55,
comment2,
#204 by helplopack (94.19.191.247) At 2010-10-05 06:55,
comment3,
#203 by trogsouthse (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:59,
comment4,
#202 by trusmavelchres (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:59,
comment1,
#201 by prosdespa (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:04,
comment1,
#200 by ringworbi (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:04,
comment6,
#199 by creatmitmyu (94.19.191.247) At 2010-10-05 04:08,
comment6,
#198 by weckdeletdown (94.19.191.247) At 2010-10-05 04:08,
comment4,
#197 by iltrefos (94.19.191.247) At 2010-10-05 03:11,
comment3,
#196 by frackambsi (94.19.191.247) At 2010-10-05 03:11,
comment4,
#195 by evimbitpei (94.19.191.247) At 2010-10-02 18:34,
comment2,
#194 by flagoutsitru (94.19.191.247) At 2010-10-02 16:28,
comment1,
#193 by kaiprovev (94.19.191.247) At 2010-10-02 15:27,
comment2,
#192 by utverti (94.19.191.247) At 2010-10-02 15:26,
comment5,
#191 by acarra (94.19.191.247) At 2010-10-02 15:26,
comment2,
#190 by hoiplugexan (94.19.191.247) At 2010-10-02 14:26,
comment4,
#189 by phaselba (94.19.191.247) At 2010-10-02 14:26,
comment5,
#188 by mounkakusi (94.19.191.247) At 2010-10-02 14:26,
comment6,
#187 by odscanit (94.19.191.247) At 2010-10-02 13:27,
comment2,
#186 by elteti (94.19.191.247) At 2010-10-02 13:26,
comment3,
#185 by lessdeaga (94.19.191.247) At 2010-10-02 13:26,
comment2,
#184 by raihuddcons (94.19.191.247) At 2010-10-02 12:25,
comment3,
#183 by ledlinktrouv (94.19.191.247) At 2010-10-02 12:24,
comment2,
#182 by enlora (94.19.191.247) At 2010-10-02 12:24,
comment1,
#181 by landworlleblie (94.19.191.247) At 2010-10-02 11:25,
comment2,
#180 by wonpelelo (94.19.191.247) At 2010-10-02 11:25,
comment6,
#179 by loslipagmoi (94.19.191.247) At 2010-10-02 11:24,
comment1,
#178 by chondweanullia (94.19.191.247) At 2010-10-02 10:23,
comment1,
#177 by exthrogsubcfrit (94.19.191.247) At 2010-10-02 10:23,
comment1,
#176 by thornfaspe (94.19.191.247) At 2010-10-02 09:24,
comment6,
#175 by risgansta (94.19.191.247) At 2010-10-02 09:24,
comment6,
#174 by tiomodisju (94.19.191.247) At 2010-10-02 09:23,
comment1,
#173 by dunchulesoft (94.19.191.247) At 2010-09-30 19:03,
comment3,
#172 by tenheimami (94.19.191.247) At 2010-09-30 19:03,
comment6,
#171 by outprimbadco (94.19.191.247) At 2010-09-30 18:08,
comment3,
#170 by woulddelreco (94.19.191.247) At 2010-09-30 18:08,
comment2,
#169 by goldrelo (94.19.191.247) At 2010-09-30 17:12,
comment6,
#168 by riepreflowschens (94.19.191.247) At 2010-09-30 17:12,